فهرست مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

 

محل جغرافیایی

 

تاریخ آخرین مصوبه

شماره آخرین مصوبه

مساحت به هکتار

نام منطقه

ردیف

آ. غربی و شرقی

21/5/54

63

540886

پارک ملی  ارومیه

1

اصفهان

12/11/76

294

47280

"       "         کلاه قاضی

2

اصفهان

12/11/86

297

29886

"       "         قمیشلو

3

بوشهر

27/11/86

295

46687

"       "         نای بند

4

بوشهر

12/11/86

296

20434

"       "         دیر- نخیلو

5

تهران

21/6/61

90

9971

"       "         خجیر

6

تهران

21/6/61

91

9194

"       "         سرخه حصار

7

تهران

25/7/80

197

27788

"       "         لار

8

چهارمحال و بختیاری

6/7/74

145

اصلاحی دارد

4372

"       "         تنگ صیاد

9

خراسان رضوی

21/6/61

101

35540

"       "         تندوره

10

خراسان شمالی

21/3/81

233

8231

"       "         سالوک

11

خراسان شمالی

21/3/81

235

7037

"       "         ساریگل

12

خوزستان

22/9/89

329

4118

"       "        دز

13

خوزستان

22/9/89

327

7476

"       "        کرخه

14

سمنان

21/3/81

234

101073

 "       "        توران

15

سمنان

21/6/61

102

442212

"       "         کویر

16

فارس

6/7/74

142

175346

"        "        بختگان

17

فارس

23/12/49

33

48612

"        "        بمــو

18

فارس

12/11/86

298

32576

"        "      قطرویه

19

کرمان

3/6/78

167

149982

"       "         خبر

20

گلستان

21/6/61

97

87402

"        "        گلستان

21

گیلان

21/3/81

232

3176

 "       "        بوجاق

22

مازندران

1382

آگهی نشده

24445

"       "         پابند

23

مازندران

1382

آگهی نشده

9027

"       "         کیاسر

24

یزد

12/11/86

293

80786

"       "      سیا هکوه  

25

--------

-------

------

1953537

 

جمع کل

 

 

  

 

 

 

محل جغرافیایی

 

تاریخ آخرین مصوبه

شماره آخرین مصوبه

مساحت به هکتار

نام منطقه

ردیف

آذربایجان شرقی

14/2/84

264

1026

اثر طبیعی ملی  فسیلی مراغه

1

آذربایجان غربی

11/3/79

169

2

"       "      "          غار سهولان

2

اردبیل

21/3/81

223

6643

"       "      "         قله سبلان

3

اردبیل

21/3/81

225

1217

"       "      "        غار یخکان

4

ایلام

6/5/55

72

1483

"     "        "        دهلران

5

ایلام

1388

302

7/37

"     "        "        تنگ رازیا نه

6

بوشهر

12/11/86

300

3663

"     "        "      کوه نمک جاشک

7

بوشهر

12/11/86

299

1843

"     "        "      جزیره خارکو 

8

چهارمحال و بختیاری

27/11/75

150

اصلاحی دارد

380

"      "      "         لاله واژگون

9

خراسان رضوی

19/1/85

275

500

"      "      "         بزنگان

10

خراسان رضوی

11/7/89

318

1699

"      "      "      چشمه گراب  

11

خراسان رضوی

11/7/89

319

7694

"      "      "   قلل بینالود     

12

خراسان شمالی

11/11/88

313

9/82

"      "      "        ارس سرانی

13

خراسان شمالی

11/11/88

307

256/1

"      "      "        سرو قره باغ

14

خراسان شمالی

11/11/88

309

256/1

"      "      "        صنوبر شیروان

15

سیستان و بلوچستان

11/11/88

306

01/0

"      "      "        سرو زربین سنگان

16

سیستان و بلوچستان

11/11/88

308

2

"      "      "        چشمه گل فشان تنگ

17

سیستان و بلوچستان

21/3/81

226

12

"     "        "       چشمه گل فشان پیر گل

18

سیستان و بلوچستان

21/3/81

224

218

"     "        "          قلهتفتان

19

کرمان

27/12/82

255

04/.

"     "     "          سرو سیرچ

20

کرمانشاه

11/11/88

305

01/0

"     "     "          غار پروآ

/ 1 نظر / 128 بازدید

لیست بسیار کاملی گذاشتین. کارتون عالیه