وبلاگِ علمی محققِ جوان
تحقیق و پژوهش های علمی، دانشگاهی و آموزشی
آرشیو وبلاگ
نویسنده: زری دولت فر - سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱

مناطق چهارگانه محیط زیست  به ' پارک ملی ' ، ' اثر طبیعی ملی ' ، ' پناهگاه حیات وحش ' و ' منطقه حفاظت شده ' مناطق چهارگانه گفته می شود.

درصورت تمایل برای مشاهده فهرست مناطق چهارگانه رسمی کشور روی ادامه مطلب کلیک کنید.

 


 

محل جغرافیایی

 

تاریخ آخرین مصوبه

شماره آخرین مصوبه

مساحت به هکتار

نام منطقه

ردیف

آ. غربی و  شرقی

21/5/54

63

540886

پارک ملی  ارومیه

1

اصفهان

12/11/76

294

47280

"       "         کلاه قاضی

2

اصفهان

12/11/86

297

29886

"       "         قمیشلو

3

بوشهر

27/11/86

295

46687

"       "         نای بند

4

بوشهر

12/11/86

296

20434

"       "         دیر- نخیلو

5

تهران

21/6/61

90

9971

"       "         خجیر

6

تهران

21/6/61

91

9194

"       "         سرخه حصار

7

تهران

25/7/80

197

27788

"       "         لار

8

چهارمحال و بختیاری

6/7/74

145

اصلاحی دارد

4372

"       "         تنگ صیاد

9

خراسان رضوی

21/6/61

101

35540

"       "         تندوره

10

خراسان شمالی

21/3/81

233

8231

"       "         سالوک

11

خراسان شمالی

21/3/81

235

7037

"       "         ساریگل

12

خوزستان

22/9/89

329

4118

"       "        دز

13

خوزستان

22/9/89

327

7476

"       "        کرخه

14

سمنان

21/3/81

234

101073

 "       "        توران

15

سمنان

21/6/61

102

442212

"       "         کویر

16

فارس

6/7/74

142

175346

"        "        بختگان

17

فارس

23/12/49

33

48612

"        "        بمــو

18

فارس

12/11/86

298

32576

"        "      قطرویه

19

کرمان

3/6/78

167

149982

"       "         خبر

20

گلستان

21/6/61

97

87402

"        "        گلستان

21

گیلان

21/3/81

232

3176

 "       "        بوجاق

22

مازندران

1382

آگهی نشده

24445

"       "         پابند

23

مازندران

1382

آگهی نشده

9027

"       "         کیاسر

24

یزد

12/11/86

293

80786

"       "      سیا هکوه  

25

--------

-------

------

1953537

 

جمع کل

 

 

  

 

 

 

محل جغرافیایی

 

تاریخ آخرین مصوبه

شماره آخرین مصوبه

مساحت به هکتار

نام منطقه

ردیف

آذربایجان شرقی

14/2/84

264

1026

اثر طبیعی ملی  فسیلی مراغه

1

آذربایجان غربی

11/3/79

169

2

"       "      "          غار سهولان

2

اردبیل

21/3/81

223

6643

"       "      "         قله سبلان

3

اردبیل

21/3/81

225

1217

"       "      "        غار یخکان

4

ایلام

6/5/55

72

1483

"     "        "        دهلران

5

ایلام

1388

302

7/37

"     "        "        تنگ رازیا نه

6

بوشهر

12/11/86

300

3663

"     "        "      کوه نمک جاشک

7

بوشهر

12/11/86

299

1843

"     "        "      جزیره خارکو 

8

چهارمحال و بختیاری

27/11/75

150

اصلاحی دارد

380

"      "      "         لاله واژگون

9

خراسان رضوی

19/1/85

275

500

"      "      "         بزنگان

10

خراسان رضوی

11/7/89

318

1699

"      "      "      چشمه گراب  

11

خراسان رضوی

11/7/89

319

7694

"      "      "   قلل بینالود     

12

خراسان شمالی

11/11/88

313

9/82

"      "      "        ارس سرانی

13

خراسان شمالی

11/11/88

307

256/1

"      "      "        سرو قره باغ

14

خراسان شمالی

11/11/88

309

256/1

"      "      "        صنوبر شیروان

15

سیستان و بلوچستان

11/11/88

306

01/0

"      "      "        سرو زربین سنگان

16

سیستان و بلوچستان

11/11/88

308

2

"      "      "        چشمه گل فشان تنگ

17

سیستان و بلوچستان

21/3/81

226

12

"     "        "       چشمه گل فشان پیر گل

18

سیستان و بلوچستان

21/3/81

224

218

"     "        "          قله تفتان

19

کرمان

27/12/82

255

04/.

"     "     "          سرو سیرچ

20

کرمانشاه

11/11/88

305

01/0

"     "     "          غار پروآ

21

کرمانشاه

25/7/80

202

1

"      "       "        غار قوری قلعه

22

گیلان

6/5/55

71

6/0

"       "     "        سوسن سفید

23

گیلان

20/6/66

113

625/.

"       "      "       سروهرزویل

24

گیلان

11/11/88

310

05/0

"       "      "       چشمه فکجور دمکش

25

لرستان

14/2/84

262

1

"       "      "       غار ماهی کور

26

مرکزی

14/2/84

262

4

"       "      "       غار چال نخجیر

27

مازندران

20/3/66

116

254

"       "      "       خشکه داران

28

مازندران

21/3/81

222

4077

 "     "     "   قلل سه گانه علم کوه،سیاه کمان ،تخت سلیمان

29

مازندران

21/3/81

221

1192

"      "        "        قله دماوند 

30

هرمزگان

27/12/82

256

1956

"     "     "          گنبدهای نمکین خرسین

31

یزد

27/12/82

254

325/2

"     "     "          سرو ابرکوه

32

-------

-------

------

              87/33992

جمع کل

 


 

محل جغرافیایی

 

تاریخ آخرین مصوبه

شماره آخرین مصوبه

مساحت به هکتار

نام منطقه

ردیف

آذربایجان شرقی

21/5/54

63

96952

پناهگاه حیات وحش کیامکی

1

اصفهان

29/9/89

343

83888

"  "  "  قمیشلو (به مساحت اضافه شده)

2

اصفهان

14/2/84

269

3574

"         "         "   کلاه قاضی

3

اصفهان

7/12/69

130

204350

"          "       "    موته

4

اصفهان

29/9/89

344

305433

"          "       "    عباس آباد

5

بوشهر

21/5/54

63

2082

"         "        "   خارک

6

خراسان جنوبی

11/11/88

312

21785

"         "        "   تالاب کجی نمکزار

7

خراسان جنوبی

29/9/89

347

63904

"          "       "    رباط شور

8

خراسان شمالی

21/5/54

63

84435

"         "       "     میاندشت

9

خراسان رضوی

21/3/81

228

46350

"         "       "    حیدری

10

خراسان رضوی

21/3/81

227

22847

"         "       "     شیر احمد

11

خوزستان

25/7/80

198

328926

"          "       "    شادگان

12

زنجان

21/5/54

65

29812

"          "       "   انگوران

13

سمنان

21/3/81

234

303330

"          "       "   توران

14

سمنان

17/7/57

117

150057

"          "       "   خوش ییلاق

15

سیستان و بلوچستان

28/8/81

243

293031

"         "       "    هامون

16

فارس

6/7/74

142

155597

"          "      "    بختگان

17

کردستان

1388

304

3292

"          "      "    زریوار

18

کرمان

3/6/78

167

28171

"          "      "     روچون

19

کرمان

22/9/89

322

1357676

"          "       "    دربند راور

20

کرمان

22/9/89

327

45250

"          "       " زریاب   

21

کرمان

21/5/54

63

5582

"         "      "    مهروئیه

22

کرمانشاه

21/5/54

66

40651

"         "       "    بیستون

23

گیلان

21/5/54

63

1084

"        "        "    امیرکلایه

24

گیلان

21/5/54

63

1074

"        "        "    لوندویل

25

گیلان

21/5/54

63

360

"         "       "     سلکه

26

گیلان

21/3/81

229

1209

"          "        "    سرخا نگل

27

گیلان

14/2/84

267

166

"          "        "    چوکام

28

مازندران

21/5/54

78

66933

"         "       "     میانکاله

29

مازندران

21/5/54

63

16905

"         "        "    دودانگه

30

مازندران

21/5/54

63

56

"        "         "    دشت ناز

31

مازندران

21/5/54

63

1041

"        "        "   سمسکنده

32

مازندران

21/5/54

63

46

"        "          "   فریدونکنار

33

مرکزی

21/3/81

245

17234

"        "          "   جا سب

34

مرکزی

21/3/81

247

10617

"        "          "   راسبند

35

هرمزگان

21/5/54

63

98

"        "          "    شیدور

36

هرمزگان

---

---

4280

"        "          "    هندورابی

37

یزد

21/3/81

230

78588

"         "         "    بوروئیه

38

یزد

25/7/80

200

1516994

 "        "         "    نایبندان طبس

39

یزد

21/3/81

231

175227

"         "       "    دره انجیر و نی باز

40

 

-------

------

5568887

جمع کل

 

 

 

 


 

 

محل جغرافیایی

 

تاریخ آخرین مصوبه

شماره آخرین مصوبه

مساحت به هکتار

نام منطقه

ردیف

 

آذربایجان شرقی

20/9/52

43

80654

منطقه حفاظت شده  ارسباران

1

 

آذربایجان غربی و شرقی

7/6/46

1

103983

"       "      "    مراکان

2

 

آذربایجان غربی

25/7/80

220

11435

"       "      "    میرآباد

3

 

اردبیل (به مساحت اضافه شده)

22/9/89

322

93889

"       "      "     آق داغ

4

 

اصفهان

12/11/86

278

114580

"       "      "     کرکس

5

 

اصفهان

29/9/89

342

33731

"       "      "     دالانکوه    

6

 

اصفهان

29/9/89

328

59966

"       "      "     قمصر وبزرک    

7

 

اصفهان

29/9/89

341

92252

"       "      "     کهیاز

8

 

ایلام

27/11/75

154

29146

"       "     "    مانشت و قلارنگ

9

 

ایلام

29/9/89

333

58847

"       "     "    کولک

10

 

ایلام

25/7/80

216

17923

"       "      "    کبیر کوه

11

 

ایلام

25/7/80

217

40579

"       "      "    دینار کوه

12

 

بوشهر

19/1/85

277

32985

"       "     "     منـــد

13

 

بوشهر

6/5/55

74

44783

"       "     "     حلــه

14

 

تهران

21/6/61

96

56625

"       "      "     جاجرود

15

 

تهران

21/6/61

89

26907

"       "      "     ورجین

16

 

تهران

21/6/61

102

248957

"       "      "      کویر

17

 

تهران و مازندران

28/9/46

4

398820

"       "     "     البرز مرکزی

18

 

چهارمحال و بختیاری

7/12/69

125

56308

"       "     "       سبزکوه

19

 

چهارمحال و بختیاری

6/7/74

145

(اصلاحی دارد)

22896

"       "     "     تنگ صیاد

20

 

چهارمحال و بختیاری

15/10/78

183

40131

"       "      "      هلن

21

 

چهارمحال و بختیاری

12/11/86

287

9829

"      "     "        قیصری

22

 

چهارمحال و بختیاری

12/11/86

286

23898

"      "     "        شیدا

23

 

خراسان جنوبی

19/1/85

270

23571

"       "      "      آرک و کرنگ

24

 

خراسان جنوبی

12/11/85

285

70300

"       "      "      شاسکو ه واسفدن

25

 

خراسان جنوبی

12/11/86

284

84039

"       "      "      در میان

26

 

خراسان جنوبی

12/11/86

280

92807

"       "      "    مظفری

27

 

خراسان رضوی

11/7/89

316

11817

"       "      "    گرزمی

28

 

خراسان رضوی

11/7/89

314

73483

"       "      "    کوه بزنگان

29

 

خراسان رضوی

11/7/89

315

18971

"       "      "    تخت سلطان

30

 

خراسان رضوی

11/7/89

317

61936

"       "      "    بینالود

31

 

خراسان رضوی

21/6/61

101

9250

"       "       "     تندوره

32

 

خراسان رضوی

19/1/85

271

33638

"       "       "     دربادام

33

 

خراسان رضوی

19/1/85

273

66726

"       "       "     درونه

34

 

خراسان رضوی

19/1/85

274

7142

"       "       "     رئیسی

35

 

خراسان رضوی

19/1/85

272

63495

"       "       "     هلالی

36

 

خراسان رضوی

15/10/78

179

112714

"      "       "      ارس سیستان

37

 

خراسان رضوی

12/11/86

282

37553

"      "       "      جنگل خواجه

38

 

خراسان رضوی

12/11/86

281

66884

"      "       "     افتخاری

39

 

خراسان رضوی

15/10/78

180

20299

"      "       "      باغ کشمیر

40

 

خراسان رضوی

12/11/86

283

33701

"      "       "      هنگام

41

 

خراسان رضوی

12/11/86

279

33059

"      "       "    قرچغه  

42

 

خراسان رضوی

29/9/89

340

16290

"      "       "    پروند

43

 

خراسان شمالی

21/6/61

97

43216

"       "      "     قرخود

44

 

خراسان شمالی

21/3/81

235

21309

"       "       "     ساریگل

45

 

خراسان شمالی

27/4/50

87

18144

"       "        "    سرانی

46

 

خراسان شمالی

21/3/81

233

11677

"       "        "    سالوک

47

 

خوزستان

15/10/78

182

54139

"              "    شیمبار و حوزه دریاچه سدکارون

48

 

خوزستان

12/9/47

9

17895

"        "       "      دز

49

 

خوزستان

21/5/54

63

8352

"        "       "     کرخه

50

 

خوزستان

15/10/78

181

12991

"       "        "     شالو و مونگشت

51

 

خوزستان

25/7/80

219

9609

"       "        "    هفت شهیدان

52

 

خوزستان

12/11/86

288

40734

"       "        "  کرایی

53

 

خوزستان

-----

---

17045

"       "        "     چهل پا

54

 

خوزستان

-------

---

54363

"       "        "   میشداغ

55

 

خوزستان

22/9/89

328

2476

"       "        "   میانگران

56

 

خوزستان

22/9/89

336

117969

"       "        "   هورالعظیم

57

 

زنجان

21/5/54

65

92180

"       "        "     انگوران

58

 

زنجان

27/11/75

149

122618

"        "       "     سرخ آباد

59

 

سمنان

6/5/55

75

1037120

"      "      "         توران

60

 

سمنان

6/5/55

70

64844

"        "       "     پـــرور

61

 

سیستان و بلوچستان

23/12/49

24

465181

"        "       "     گاندو

62

 

سیستان و بلوچستان

15/10/78

184

74907

"       "        "     کوه بیرک

63

 

سیستان وبلوچستان

15/10/78

185

46144

"       "        "     کوه پوزک

64

 

سیستان وبلوچستان

15/10/78

186

6525

"       "        "      شیله

65

 

فارس

15/10/78

194

15324

"       "        "      تنگ بستانک

66

 

فارس

15/10/78

192

3490

"       "        "      آبشارمارگون

67

 

فارس

12/11/86

292

375306

"        "       "      بهرام گور

68

 

فارس

4/10/53

62

209671

"         "      "     هرمد

69

 

فارس

21/6/61

98

56730

"        "       "     ارژن و پریشان

70

 

فارس

27/11/75

152

56528

"        "       "     میان جنگل فسا

71

 

فارس

15/10/78

193

52096

"       "        "      ماله گاله

72

 

قزوین

27/11/75

151

25344

"       "        "      باشگل

73

 

قم

11/11/88

311

31735

"       "        "      پلنگ دره

74

 

کردستان

21/6/61

105

31769

"        "       "      بیجار

75

 

کردستان

19/1/85

276

43209

"        "       "      بدر و پریشان

76

 

کردستان

12/11/86

290

43950

"        "       "  عبدالرزاق   

77

 

کردستان

1388

303

57236

"        "       "  کوسالان و شاهو   

78

 

کرمان

27/11/75

153

160534

"        "       "   بیدوئیه

79

 

کرمان

22/9/89

329

119573

 "        "       "      بحر آسمان    

80

 

کرمان

22/9/89

330

103516

"        "       "     دهج    

81

 

کرمان

22/9/89

324

10316

 "        "       "    سنگ مس

82

 

کرمان

22/9/89

326

15195

"        "       "    کوه شیر   

83

 

کرمان

22/9/89

321

213578

"        "       "    مارز        

84

 

کرمان

22/9/89

332

83386

 "        "       "  کوه جوپار

85

 

کرمان

22/9/89

331

72973

"        "       " چاه کومه       

86

 

کرمان

22/9/89

325

88381

   "        "       "  سعدی

87

 

کرمان

--

--

13332

  "        "       "کوه آسیاب کوهبنان

88

 

کرمانشاه

15/10/78

188

42605

"        "       "      قلاجه

89

 

کرمانشاه

21/5/54

66

54663

"         "       "     بیستون

90

 

کرمانشاه

15/10/78

187

23724

"       "        "     بوزین و مرخیل

91

 

کهکیلویه و بویر احمد

7/12/69

126

93660

"        "       "      دنــــا

92

 

کهکیلویه و بویر احمد

23/ 10/77

163

32332

"      "         "      کوه خیزو سرخ

93

 

کهگیلویه و بویر احمد

25/7/78

206

2428

"       "        "      سولک

94

کهگیلویه و بویراحمد

25/7/78

207

25586

"       "        "     کوه خامین

95

 

کهگیلویه و بویراحمد

25/7/80

205

10374

 "       "       "     کوه دیل

96

 

کهگیلویه و بویراحمد

25/7/80

208

28792

"       "        "     دنای شرقی

97

 

کهگیلویه و بویراحمد

29/9/89

346

12858

"       "        "  سیوک   

98

 

گلستان

1380

آگهی نشده

14323

 "       "       "     زاو

99

 

گلستان

15/10/78

178

3589

 "       "        "     لوه

100

 

گلستان

20/9/52

51

30511

"        "       "       جهان نما

101

 

گیلان

12/6/56

80

31142

"        "        "      لیسار

102

 

گیلان

21/6/61

93

4498

"        "        "      سیاه کشیم

103

 

گیلان

15/10/78

175

39514

    "    گشت رودخا ن و سیاه مزگی

104

 

گیلان

1384

آگهی نشده

100

"       "         "     بوجاق

105

 

گیلان

15/10/78

176

28289

"       "         "      سیاهرود رودبار

106

 

گیلان

 

15/10/78

177

21254

"       "      سرولات و جواهر دشت

107

 

لرستان

17/6/49

18

98407

"        "       "       اشترانکوه

108

 

لرستان

7/12/69

124

68776

"        "        "     سفیدکوه

109

 

مازندران

15/10/78

190

3471

"  "         "   خیبوس و انجیل سی

110

 

 مازندران

25/7/80

215

9646

"       "         "      واز

111

 

مازندران

25/7/80

211

2997

"       "         "      ا ساس

112

 

مازندران

25/7/80

213

11211

"       "        "       بلس کوه

113

 

مازندران

25/7/80

209

19482

"        "       "      چهارباغ

114

 

مازندران

25/7/80

214

15481

"       "        "      هراز

115

 

مازندران

25/7/80

210

6195

"       "        "      هزارجریب

116

 

مازندران

15/10/78

189

3639

"       "        "       آبشار شیرگاه

117

 

مازندران

15/10/78

191

3759

"       "        "       بولا

118

 

مازندران

25/7/80

213

7922

"       "        "       شش رودبار

119

 

مرکزی

21/3/81

246

8618

"      "       "        الوند

120

 

مرکزی

7/7/66

115

97437

"       "        "      هفتادقله

121

 

هرمزگان

25/6/61

86

86581

"       "        "      حرا

122

 

هرمزگان

22/9/89

356

41730

"       "        "      گنو

123

 

هرمزگان

20/3/66

112

2848

"       "       "       جزایر فارور

124

 

هرمزگان

22/9/89

357

59686

"       "        "       سراج

125

 

هرمزکان 

1380

آگهی نشده

41258

"              "     حرای تیاب و میناب

126

 

هرمزگان

1380

آگهی نشده

34596

       "      حرا ( گابریک و جاسک)

127

 

هرمزگان

1380

آگهی نشده

16914

"       "        "       حرا رود گز

128

 

هرمزگان 

1380

آگهی نشده

2518

"       "        "       حرای خوران

129

 

هرمزکان 

22/9/89

355

36069

  "       "        "    کوه کشار 

130

 

هرمزگان

22/9/89

351

100509

    "       "        "        کوه هماگ

131

 

هرمزگان

22/9/89

352

34109

  "       "        "        کوه باز    

132

 

هرمزگان 

22/9/89

354

123101

  "       "        "          پرزوئیه 

133

 

هرمزگان

22/9/89

353

80827

   "       "        "         طارم

134

 

همدان

12/11/86

291

15542

"       "         "       لشکردر

135

 

همدان

25/7/80

203

9026

"       "        "        خانگرمز

136

 

همدان

12/11/86

289

8321

"       "        "        گلپرآباد

137

 

همدان

29/9/89

348

10717

"       "        " شراء (نشر)   

138

 

همدان

29/9/89

349

7738

"       "        " آلموبلاغ

139

 

همدان

29/9/89

350

6513

"       "        "  ملوسان

140

 

یزد

7/12/69

123

229198

"       "        "        کالمند

141

 

یزد

27/11/75

155

88527

"       "        "        کوه بافق

142

 

یزد

25/7/80

218

124996

"       "        "       سیاه کوه

143

 

یزد

14/2/84

266

8559

"       "        "       باغ شادی

144

 

-----

------

--

8886575

جمع

 

 

-----

------

--

87/16443991

جمع کل مساحت مناطق چهارگانه

 

 

                         

مرجع : دفتر زیستگاهها و ا مور مناطق،واحد سیستم اطلاعات جغرافیائی و سنجش از دور-GIS فروردین 1390

مناطق حفاظت شده میشداغ  ، کوه آسیاب کوهبنان ، چهل پا و پناهگاه حیات وحش هندورابی در شرف آگهی میباشد و فعلا آگهی نشده اند.

 

 

من در رشته تولید و بهره وری گیاهان دارویی و معطر تحصیل کردم، همچنین فارغ التحصیل در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست هستم. سعی من برآنست اندکی از مباحثی که آموخته ام را به اجرا بگذارم. با احترام از مساعدت های خانواده و دوستانم صمیمانه سپاسگزارم و سر فرود می آورم ... در پناه خداوندگارم باشید.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :